Harita
Anasayfa
Forum
      İnşaat - Yapı
            Konsolidasyon Deneyi Değerlendirmesi..


  Konsolidasyon Deneyi Değerlendirmesi..  
#b

Konsolidasyon Deneyi Değerlendirmesi

Verilenler :

            7.0 cm çapında, 1.9 cm yüksekliğinde suya doygun killi bir zemin örneği ile konsolidasyon ( ödometre ) deneyi yapılmıştır. Deney bulguları aşağıda verilmektedir.

 

Yükleme Kademeleri ( kg/cm2 ) için Dial Okuması Değerleri

0.25

0.50

1.00

2.00

4.00

8.00

487

656

656

692

692

729

729

1056

1056

1420

1420

1784

                       

 

İstenenler :

            Konsolidasyon deneyi bulguları verilen zemin örneği için :

1 ) Her bir yük kademesindeki boy değişimi, boşluk oranı değişimi, sıkışma katsayısı ( av ) ve hacimsel sıkışma katsayısı ( mv ) değerlerini hesaplayınız.

 

Gs = 2.78                                R + Y = 202.7 g                                 R + K = 168.7 g

 

Ring ağırlığı = R = 80 g

 

Su ağırlığı   = S = 202.7 – 80 – 88.7 = 34 g

 

Su içeriği   = $ = 34 / 88.7 = % 38.83

 

Alan  = ( p * D2 ) / 4 = ( p * 72 ) / 4 = 38.48 cm2

 

Katların Yüksekliği = Hs = Ws  / ( a * Gs * gw ) = 88.74 / ( 38.4 * 2.78 * 1 ) = 0.83 cm

 

Yükler

Dial Okunan

Dial Okuma

Farkı

D * 0.002

( cm )

DH

( cm )

0

0

0

0

0

0.25

656 – 487

169

0.338

0.0338

0.50

692 – 656

36

0.072

0.0072

1.00

729 – 692

37

0.074

0.0074

2.00

1059 – 729

330

0.660

0.0660

4.00

1420 – 1056

364

0.728

0.0728

8.00

1748 – 1420

364

0.728

0.0728

 

Boşluk Yüksekliği = Hv = Ho – Hs = 1.9 – 0.83 = 1.07 cm

 

Başlangıç Boşluk Oranı = e0 = Hv / Hs = 1.07 / 0.83 = 1.29

 

 

 

 

 

 

 

Basınç Değişimi

DP (kg/cm2)

Kademedeki

Boy

Değişimi

 

Kademedeki

Boşluk

Oranı

Değişimi

Boşluk Oranı

ei=e(i-1)-Dei

Ortalama

Boşluk

Oranı

Sıkışma

Sayısı

av

(cm2/kg)

Hacımsal

Sıkışma

Katsayısı

Mv

0

-

-

e0 = 1.29

-

-

-

0.25

0.0338

0.041

1.249

1.270

0.164

0.072

0.50

0.0072

0.009

1.24

1.245

0.018

0.008

1.00

0.0074

0.009

1.231

1.236

0.009

0.004

2.00

0.0660

0.080

1.151

1.191

0.04

0.017

4.00

0.0728

0.088

1.063

1.107

0.022

0.010

8.00

0.0728

0.088

0.975

1.019

0.011

0.005

 

 

 

2 ) e – log sI diyagramını çiziniz ve ön yükleme basıncını ( scı ) belirleyiniz.

 

Grafik Ek-A’ da verilmiştir.

 

3 ) Sıkışma indisini ( Cc )hesaplayınız.

 

Cc = Dei  / ( Dlog P ) = ( 1.063 – 0.975 ) / ( log 8 – log 4 ) = 0.088 / 0.3 = 0.294

 

4 ) Çizelge I’ de tanımlanan yük kademesine ait dial okuması değerlerini konsolidasyon diyagramına işleyerek bu kademenin oturma – zaman eğrisini çiziniz.

 

Grafik Ek-B’ de verilmiştir.

 

5 ) Konsolidasyon diyagramı üzerinde ilk ( ani ) oturma, primer, ve seconder konsolidasyon oturmalarını gösteriniz.

 

Zaman ( t = dk )

Okuma ( dial )

0

729

0.17

761

0.25

767

0.50

779

1

797

2

822

4

857

8

897

15

931

30

961

60

986

120

1006

240

1019

480

1036

1440

1056

 

 

 

Kademedeki Drenaj Boyu Hesabı

H0

1.900

1.866

1.859

1.852

1.786

1.713

H1

1.866

1.859

1.852

1.786

1.713

1.640

H

1.883

1.863

1.856

1.819

1.750

1.677

Hdr

0.942

0.932

0.928

0.910

0.875

0.839

Hdr2

0.886

0.868

0.861

0.827

0.766

0.703

 

 

6 ) Konsolidasyon katsayısını ( Cv ) belirleyiniz.

 

T = 8 dk

                                       Cv = [ 0.197 ( √0.681 )2 ] / 8 = 0.017 cm2/dk

Hdr = 0.681 cm

 

e1 = 0.79

 g1 = [( G + $ * e ) / ( 1 + e )] * gw  = [ 2.65 + ( 0.5 * 0.79 ) ] / ( 1 + 0.79 ) = 1.7 t/m3

 g1 =  ( 2.65 + 0.79 ) / ( 1 + 0.79 ) = 1.92 t/m3

 

W2 = 0.37

 G * W = S * e  Þ  e2 = ( 2.7 * 0.37 ) / 1 = 0.999

 g2 = [ 2.7 + ( 1 * 0.999 ) ] / ( 1 + 0.999) = 1.85 t/m3

 

e3 = 0.77

g3 = [ 2.67 + ( 1 * 0.77) ] / ( 1 + 0.77 ) = 1.94 t/m3

 

W4 = 0.27

G * W = S * e4  Þ  ( 2.72 * 0.27 ) / 1 =  0.73

g4 = [ 2.72 + ( 1 * 0.73 ) ] / ( 1 + 0.73 ) = 1.99 t/m3

 

 

a * H1 = 0.7 * 5 = 3.5 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.           KISIM

Verilenler :

            Zemin tabakalarının dizilişi, kalınlıkları ve özellikleri yandaki şekilde görülen zemin profilinde : üstteki kil tabakası normal konsolide olmuştur ( NC ). Aşırı konsolide ( OC ) durumda bulunan alttaki kil tabakasında önyükleme oranı OCR = scı / s01 = 1.5 olarak belirlenmiştir. Zemin yüzeyinde oldukça büyük bir alanda ani olarak bir dolgu yapılmıştır. Dolgunun yüksekliği 10.0 m ve birim hacim ağırlığı 2.0 t/m3’ dür.

 

İstenenler :

a ) Toplam ve efektif geostatik düşey gerilmeler ile boşluk suyu basıncının derinlikle değişimini : i. dolgu yapımından önceki, ii. dolgu yapımından hemen sonraki ve iii. dolgu yapımından uzun bir süre sonraki durumlar için hesaplayarak, grafik şeklinde gösteriniz.

 

i ) Dolgu yapımından hemen önce :

 

Derinlik

s

U

sı

1m

1.7 * 1 = 1.7

0

1.7

5m

1.7 + ( 1.92 * 4 ) = 9.58

4

5.38

8m

9.58 + ( 1.85 * 3 ) = 15.38

7

8.38

10m

15.38 + ( 1.94 * 2 ) = 19.26

9

10.26

15m

19.26 + ( 1.99 * 5 ) = 29.21

14

15.21

 

ii ) Dolgu yapımından hemen sonra :

 

Derinlik

s

U

sı

0

20

0

20

1 kum

21.67

0

21.67

5 kum

29.38

4

25.38

8 kil

35.38

27

8.38

10 kum

39.26

9

30.26

15 kil

49.21

34

15.21

 

ii ) Dolgudan uzun bir süre sonra :

 

Derinlik

s

U

sı

0

20

0

20

1

21.7

0

21.7

5

29.38

4

25.38

8

35.38

7

28.38

10

39.26

9

30.26

15

49.21

14

35.21

 

b ) Dolgu yükü etkisi altında kil tabakalarının toplam oturmalarını hesaplayınız.

 

[ NC ] Kil tabakası için oturma hesabı :

 

Dsı = 20 t/m3       s0ı  = ( 8.38 + 5.38 ) / 2 = 6.88 t/m2

 

Cc = 0.54 ( e – 0.35 ) = 0.54 ( 0.999 – 0.35 )  =  0.35

 

DHNC = 31.09 cm

 

[ OC ] Kil tabakaları için oturma hesabı :

 

s0ı = ( 15.21 + 10.26 ) / 2 = 12.74 t/m

 

Cc = 0.54 ( e – 0.35 ) = 0.54 ( 0.73 – 0.35 ) = 0.20

 

Cr = 0.15 * Cc = 0.15 * 0.20 = 0.03

 

OCR = scı / s0ı = 1.5  Þ  scı = 1.5 * 12.74 = 19.11 t/m2

 

s0ı + Dsı = 12.74 + 20 = 32.74 > 19.11

 

DHOC = H4 * [ Cr + (1 + e4) ] * log (scı / soı)  +  H4 * [Cc / (1 + e4)] * log [(s0ı + Dsı) / scı ]

 

DHOC = 1.53 + 13.52 = 15.05 cm

 

DHToplam = 15.05 + 31.09 = 46.14 cm

 

c ) Dolgu yapımından itibaren bir yıl sonraki oturmayı hesaplayınız.

 

[ NC ] Kil tabakası için oturma hesabı :

 

Cv  = 0.7 m2/yıl                                 t = 1 yıl                            Hdr = 3 / 2 = 1.5m

 

T = ( 0.7 * 1 ) / ( 1.52 ) = 0.312 yıl

 

U = √( 4* T ) / p = 0.63 > % 60

 

U > % 60 Þ  T = - 0.933 * log ( 1 – U ) – 0.085             - 0.426 = log ( 1 – U )

 

U = % 63              DHNC = 31.09 * 0.63 = 19.59 cm

 

[ OC ] Kil tabakası için oturma hesabı :

 

Cv  = 1.3 m2/yıl                  t = 1 yıl                  Hdr = 5m

 

T = ( 1.3 * 1 ) / 52 = 0.052 yıl         U = √ [ ( 0.052 * 4 ) / p = 0.25 < % 60

 

DHOC = 15.05 * 0.25 = 3.76     DHToplam  = 3.76 + 19.59 = 23.35 cm

 

d ) Üstteki kil tabakasının ortasındaki aşırı boşluk suyu basıncının dolgu yapımından itibaren 6 ay sonraki değerini hesaplayınız.

 

Cv 2 = 0.7 m2/yıl    t = 0.6 yıl     Hdr = 3 / 2 = 1.5m

 

T = ( 0.7 * 0.6 ) / 1.52 = 0.186 yıl

 

Ueo =  20 t/m3        Z = 1.5 m       Z = Z / Hdr = 1.5 / 1.5 = 1

 

m

M

M2 * T

e – M * M * T

(2 * Ueo)/M

M * Z

Sin MZ

0

p / 2

0.385

0.68

25.465

p / 2

1

1

3p / 2

3.464

0.0313

8.488

3p / 2

-1

2

5p / 2

9.623

6.62 * 10-5

5.093

5p / 2

1

 

Ue = 17.05 cm

 

t = 0.1 yıl için :                                T = 0.031         

 

m

M

M2 * T

e –M*M*T

2 / M2

0

p / 2

0.0765

0.9264

0.811

1

3p / 2

0.6884

0.5024

0.090

2

5p / 2

1.9122

0.1478

0.032

 

U = 0.2 t / m2

 

t = 0.2 yıl için :                                T = 0.062

 

m

M

M2 * T

e –M*M*T

2 / M2

0

p / 2

0.1530

0.858

0.811

1

3p / 2

1.3768

0.252

0.090

2

5p / 2

3.8245

0.0218

0.032

 

U = 0.28 t/m2

 

t = 0.3 yıl için :                                 T = 0.093

 

m

M

M2 * T

e –M*M*T

2 / M2

0

p / 2

0.2294

0.795

0.811

1

3p / 2

2.0653

0.127

0.090

2

5p / 2

5.7367

0.003

0.032

 

U = 0.34 t/m3

t = 0.4 yıl için :                                 T = 0.125

 

m

M

M2 * T

e –M*M*T

2 / M2

0

p / 2

0.308

0.735

0.811

1

3p / 2

2.776

0.062

0.090

2

5p / 2

7.711

0.0004

0.032

 

U = 0.398 t/m2

 

t = 0.5 yıl için :                                 T = 0.156

 

m

M

M2 * T

e –M*M*T

2 / M2

0

p / 2

0.3849

0.6805

0.811

1

3p / 2

3.4643

0.0313

0.090

2

5p / 2

9.6229

0.000066

0.032

 

U  = 0.29 t/m2

 

 

 

t = 1 yıl için  :  U = 0.63 t/m2

 

t = 2 yıl için  : 

 

T = ( 0.7 * 2 ) / 2.25 = 0.623

 

U = √ [ ( 4 * 0.623 ) / p ] = 0.89 = % 89

 

0.623 = - 0.933 * log ( 1 – U ) – 0.085 = 0.82 = % 82

 

e ) Dolgunun sabit bir yükselme hızı ile 6 ay içinde ( t = 0.5 yıl ) tamamlandığını göz önünde bulundurarak, 1. kil tabakası için 2 yıllık gerçek   ( düzeltilmiş ) U-T grafiğini çiziniz.

 İmza yok!


        görkem
Forum Sorumlusu
Rep Gücü : 0 [+]
Nerden : Belirtilmedi
Yaş : 9
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 816,7
Tecrübe : % 56,7
Güç : % 873,4
Son Giriş : 26.08.2011 22:39:08
31.03.2011 13:27:55Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz
Copyright © 2006 - 2012 KozanBilgi.Net (Türkeş Manga)