İlköğretimde Görsel Sanatlar Dersinin Önemi
Kategori: İpek Manga Köşe Yazıları
Okunma: 8038
Tarih: 04.10.2010
Saat: 09:54:52
Ekleyen: İpek Manga
Punto:

İlköğretimde Görsel Sanatlar Dersinin Önemi

Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kağıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir.

İlköğretim kademesinde resim gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.Bireyin estetik eğitimi onun doğadan yada sanat çevrelerinden haz duyabilmesi anlamına gelir.Kendini evrenin merkezi olarak duymayan çocuk için Resim dersi kendini dışa vurmuş,içinde bulunduğu ortamı tanıma, bir değer olduğunun bilincine vararak kişiliği kanıtlama olması açısından önemli bir ortamdır.

Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır.Bu durum ise çocuğu tanıtan en önemli verilerden biridir.Yani resimlerle çocuğun;toplumsal, ruhsal, bedensel, çizgisel kısaca kişilik gelişimini bize izlettirir.Bu nedenle eğitimci çocuğu resme teşvik etmeli, gerek resimle gerek başka şekillerle çocuğu çok iyi tanımalıdır.

Resim dersinde belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi için çeşitli ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir.Bu ilkeler :

- Her çocuğun yaratıcı olduğu unutulmamalıdır:

- Uygulamada bireysel farklar göz önünde tutulmalıdır.

- Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak düşünülmelidir.

- Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilmelidir.

- Amaç çocuğa beceri kazandırmaktan çok yaratıcılığa yönlendirmek olmalıdır.

- Dersler çok ilginç duruma getirilmeli ve çocuğa göre olmalıdır.

- Değerlendirme de öğrenme süreci göz önünde bulundurulmalı, sergilemeye önem verilmelidir.

İlköğretimde sanat eğitimi (Resim)belli amaçlar çerçevesinde oluşmaktadır.

- Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek.

- Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak.

- Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak.

- Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak.

- İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmek.

- Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek.

- Sanatın özgürlük olduğunu kavratma.

Sanatı yaşama katma ya da sanatın değerini anlatma

Resim dersinde konu ise bir olay, bir masal ya da günlük yaşantılar, pazaryeri, sinema, bayram, panayır, maç, lunapark, düğün v.s. olabilir.boya olarak ta kuru kalem boyası, sulu boya, pastel boya, guaj boya,çini mürekkep vb. boyalar kullanabilir

Çocuklarda yaratıcılık ise bilinç altı ve bilinç üstü birikimleri çatışması sonucu ortaya çıkar.Ayrıca çocukların psikolojik farklılıkları nedeniyle yaratıcı aşamadaki davranışları da değişken olmaktadır.Yaratıcılıkla ilgili ise bazı bulgular sabittir. Bunlar ise;

- Yaratıcılık için, özellikle çok çalışmak, deney, gözlem, inceleme, araştırma çabası ilk koşuldur.

- Yaratıcı kişinin algı alanının zenginleştirilmesi algı alanının sürekli beslenip doyurulması gerekir.

- Yaratıcılık için hem zihinsel hem de bedensel etkinlik şarttır.

- Yaratıcı etkinlik içine giren çocuğun davranış bakımından bazen normalin ötesine taşan durumları doğal karşılanmalıdır.(PAÜ, Sanat Eğitimi Ders Notu s 30-31)

Çocuk eğitiminde büyük önemi olan yaratıcılığı geliştiren bazı etmenler vardır.

Bunlar :

- Algıların zenginleştirilmesi için çocukların gözlem ve hafıza eğitimine önem vermek .

- Üretici düşünme yöntemini geliştirmek.

- Yeni biçimler aramaya bulmaya ve bunların anlatıp yorumlatmaya yöneltmek.

- Sınıflarda sık sık sınav incelenip çocuklara öğretilmesi

- Duygu ve düşünce alışkanlığı kazandırmak.

- İmgelerin geliştirilmesi.

Bir de yaratıcılığı imgeleyen faktörler vardır. Bunlarsa;

- Malzeme ve araç yetersizliği

- Konunun, çocuğun yaratıcılığını geliştirecek düzeyde olmaması

- Atölye yetersizliği ve hep sınıfta çalışma zorunluluğu çocuğun yaratıcı gücünü olumsuz yönde etkiler.

- Elde mevcut malzemeye estetik bir değer kazandırmak için uyulması gereken ilkeler.

- Sanat ve sanatçı ve sanat eseri ile ilgili toplumsal bağların neler olduğu hakkında köklü bilgilere sahip olma isteği

- Plastik sanatlara önceden hazırlanarak yaratıcılığın olumsuz yönde gelişmesini önlemek.

İpek Manga


Paylaş :

Copyright © 2006 - 2012 KozanBilgi.Net (Türkeş Manga)